Sprawozdania fundacji

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015: tutaj