Cele fundacji

Celem Fundacji jest działalność z zakresu :

  • wczesnej interwencji terapeutycznej,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie terapii logopedycznej i pedagogicznej,
  • współpraca z innymi specjalistami, takimi jak: lekarze różnych specjalności, położna, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej,
  • oferowanie holistycznej diagnozy i pomocy rodzicom i dzieciom, które wykazują zaburzenia w rozwoju, wspieranie ich w procesie terapii,
  • tworzenie transdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych,
  • propagowanie profilaktyki logopedycznej,
  • edukacja rodziców, nauczycieli, logopedów i lekarzy z zakresu wczesnej diagnozy i interwencji logopedycznej,
  • terapia zaburzeń karmienia i pobierania pokarmów.