Rozwój mowy w pigułce

Zapraszamy do pobrania ulotki.

1.-3. miesiąc

 • Dziecko posługuje się różnymi rodzajami krzyku, potrafi także mlaskać i cmokać.
 • Na głośny, nagły dźwięk reaguje mrugnięciem lub wzdrygnięciem całego ciała albo odruchem Moro.
 • Od drugiego miesiąca na głos mamy lub taty dziecko będzie reagować zmianą mimiki lub śmiechem.

2.-6. miesiąc

 • Dla tego okresu charakterystyczne jest głużenie. Niemowlę „śpiewa” (guuu, aguu, akuu, ghy).

7.-8. miesiąc

 • Gaworzenie samonaśladowcze: Dziecko, słuchając własnych realizacji- zaczyna je naśladować; wielokrotnie powtarza te same sylaby otwarte charakterystyczne dla języka ojczystego (dadada, tatata, mamama); Zaczyna komunikować się w ten sposób z otoczeniem; Dzieci niesłyszące nie gaworzą w ten sposób;
 • Pojawiają się prototypy wyrazowe, np. baja, mle itp.
 • Dziecko poszukuje skąd pochodzi dźwięk- np. wołanie mamy, dzwoneczek, ulubiona pozytywka.

9. miesiąc

 • Pojawia się gest wskazywania palcem i kształtuje się pole wspólnej uwagi  (podążanie za  uwagą innych i kierowanie ich uwagą)

10. miesiąc

 • Niemowlę rozumie kilka lub kilkanaście prostych słów (w tym imiona i nazwy przedmiotów, zwierząt, słowo „nie” i „tak”);
 • Gaworzenie coraz bardziej przypomina język ojczysty dziecka.
 • Powinny pojawić się pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych : mama, tata, baba.

11.-12. miesiąc  To duży „krok milowy”

 • Rozumie proste słowa (nazwy osób, czynności, przedmiotów, z którymi ma do czynienia) i polecenia do niego kierowane;
 • Wymawia poprawnie samogłoski: [a], [e], [i ]oraz proste wyrazy zbudowane ze spółgłosek: [m], [n], [t], [b], [d].
 • Roczne dzieci wymawiają przeciętnie ok. 6 wyrazów. Są takie, które powiedzą już ok. 50 słów oraz te, które jeszcze nie wypowiedziały pierwszego słowa.
 • Pierwszy wyraz, który coś oznacza, jest wypowiedziany świadomie i adekwatnie powinien pojawić się między 8 a 18 miesiącem życia dziecka!

12.-18. miesiąc  

 • Stara się tworzyć wypowiedzi jednowyrazowe, używając przy tym mimiki twarzy i gestów (jeden wyraz zastępuje zdanie, albo kilka różnych zdań np. „da” oznaczać może „daj misia”, „połóż to tutaj”, „weź klocek” itp.)
 • Początek wypowiedzi dwuwyrazowych (składają się one z rzeczowników i czasowników).
 • Dziecko wciąż rozwija słownictwo, powinny to być proste wyrazy lub wyrazy dźwiękonaśladowcze (np. hau hau, miau, mu)
 • Rozumie proste zdania i polecenia

2 lata

 • Dziecko posługuje się głównie zdaniami pojedynczymi stosując tzw. „zlepki dwuwyrazowe”, np. „mama am” itp.
 • Pojawiają się liczebniki;
 • Dziecko zaczyna używać zaimka zwrotnegobawię się, myję się itp.”;
 • Dziecko zaczyna zadawać pytania :)
 • Dziecko powinno używać wszystkich samogłosek: [a], [e], [i] ,[o], [u], [y] ;
 • Posługuje się spółgłoskami:[p], [b], [m], [t], [d], [n], [k], [ś] czasem [ć];
 • Dziecko powinno znać ok. 300 słów

2 –3 lata

 • Pojawiają się głoski: : [p], [b], [m], [p’] (czyt. pi), [b’] (czyt. bi), [m’] (czyt. mi), [f], [w], [f’] (czyt. fi), [w’] (czyt. wi), [k], [g], [ch], [t], [d], [n], [l];
 • Dziecko nazywa części ciała, przedmioty, zabawki ze swojego otoczenia;
 • Sprawnie posługuje się zdaniami pojedynczymi,
 • Stara się tworzyć zdania złożone (szczególnie zdania przyczynowe z „bo”),
 • Posługuje się zaimkiem osobowym „ja

3 –4 lata

 • Wypowiada poprawnie spółgłoski: [s], [z], [c], [dz], oraz samogłoski nosowe: [ą], [ę];
 • Posługuje się przymiotnikami, przysłówkami i przyimkami przestrzennymi (na, pod, w itd.)
 • Dziecko zadaje pytania… Dużo pytań ;)

4 –5 lat

 • Wypowiada poprawnie spółgłoski: [sz], [ż], [cz], [dż]

5 –6 lat

 • Wypowiada poprawnie spółgłoskę: [r]
 • Nie powinny już się utrzymywać zbyt liczne neologizmy i błędy gramatyczne


Źródło: materiały informacyjne Polskiego Związku Logopedów www.logopeda.pl

 

 

Do pobrania - ulotka